Bisamhällets tre individer

Min stora hobby är ju att hålla på med bin, men har även hittat en ny kul grej, trading. Man kan kolla guldpris på nätet och köpa eller sälja. En annan form av guld är ju honung. För att det ska bli honung så krävs det ett bisamhälle. I detta samhälle finns det tre individer. Det är drottningen, arbetsbin och drönare.

Drottningen

Drottningen är den enda honliga individ som är fullständigt könsutvecklad i bisamhället. En bra drottning sägs kunna lägga upp till 3000 ägg per dygn. Det är drottningen som styr samhället och det genom sina doftämnen. Arbetsbin putsar, matar och vårdar henne. Då förs detta doftämne vidare ut i hela samhället. Drottningen parar sig endast en gång i livet. Normalt byts hon ut efter 2-3 år då bina vill ersätta henne med en ny produktivare drottning

Arbetsbin

Arbetsbin är även de honor, men då de fått mindre näringsrik föda under uppväxten så är deras könsorgan i nte utvecklade. När unga bin föds så kan de inte flyga. Biets liv har två perioder. Det är ”inomhusarbete” så som cellputsning, matning av larver, packning av pollen, vaxbygge, renhållning av kupan, mottagning och behandling av nektar, värmereglering av samhället och vakttjänst vid flustret. Sedan utomhustjänst med uppgift att samla in nektar, pollen, vatten och propolis.

Drönare

Drönare är hanindividen i samhället. De har igen gadd och kan inte försvara sig. Hans uppgift är att säkerställa ungdrottningarnas parning. De drönare som lyckas para sig med en drottning dör. Det eftersom att deras könsorgan astnar i drottningen och slits av från drönarens bakkropp.